معادلات دیفرانسیل دستگاههای دینامیکی و مقدمه ای برآشوب

چاپ اول

12900 تومان

اضافه به سبد

جزئیات محصول

این کتاب شامل سه قسمت اساسی است قسمت اول به بررسی دستگاههای خطی و معادلات غیرخطی میپرداززد قسمت دوم قسمت اصلی کتاب و قسمت سوم...