اصول کنترل مدرن

چاپ سیزدهم

22000 تومان

اضافه به سبد

جزئیات محصول

هدف اصلی از نگارش این کتاب تهیه کتابی به زبان فارسی بودتابتواند ضمن پوشش دادن مطالب درسی کنترل پیشرفته در دوره های کارشناسی وارشد به منزله پلی بین تحلیل وطراحی های کلاسیک وفضای حالت باشد.