مکانیک خاک جلداول (مهندسی پی)

چاپ شانزدهم / 1396

26000 تومان

اضافه به سبد

جزئیات محصول

تشریح کامل مبانی اصلی و درسنامه جامع-طبقه بندی موضوعی- حل مثال باپاسخ تشریحی